V rámci předmětu jsou analyzovány jednotlivé spřádací procesy (rozvolňování, čistění, mísení, ojednocování, vylučování krátkých vláken, protahování, zakrucování, navíjení, zajišťování hmotové stejnoměrnosti) jak v rovině teoretické, tak i praktické. Pozornost je rovněž zaměřena na jednotlivé spřádací systémy (mykání, česání, předpřádání, dopřádání a skaní) využívané v technologii výroby příze. Je zmíněna teorie tvorby konvertorového pramene. Studenti se rovněž hlouběji seznámí se zákonitostmi transformace hmotové nestejnoměrnosti.