V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se délkových textilií z hlediska jejich tvorby a vlastností s ohledem na technologické podmínky výroby. V úvodu předmětu jsou v obecné rovině zmíněny základní parametry vláken ve vztahu k technologii výroby příze a kvalitě příze. Dále jsou studenti hlouběji seznámeni s důležitou vlastností délkových textilií a to hmotovou nestejnoměrnosti z hlediska měření a především vyhodnocování ve vztahu k technologii výroby příze. V rámci předmětu je rovněž věnována pozornost konstrukci a vlastnostem přízí vypředených různými spřádacími systémy. Je analyzován dopad nejvýznamnějších strojně technologických parametrů dopřádání na vlastnosti příze. Jsou rozebírány skané i efektních nitě z hlediska své konstrukce a možností výroby.