Cílem předmětu je pomoci studentům angličtiny zefektivnit jejich dovednosti čtení, zejména skimming, scanning, rozšiřování slovní zásoby, apod. Pasáže ke čtení jsou vybrány z knih vydaných v současnosti, přičemž je vždy kladen důraz jak na jejich jazykový obsah, tak na jejich věcný přínos k důležitým tématům současnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili správně vyhodnotit psané slovo a zaujmout k němu odpovídající stanovisko. Webová aplikace Goodreads je použita jako učební a studijní nástroj. Jedna vyučovací sekce probíháv univerzitní knihovně TUL a je zaměřena na využití služeb knihovny pro studijní a vědecké účely.