Zaměření předmětu je na činnosti, samostatnost v rámci získaných žákovských kompetencí v podmínkách co nejvíce se přibližujícím skutečnosti (jako například U.S. Geography for Life). V semináři studenti připravují a prezentují samostatnou práci pro žáky, expedici/exkurzi/návštěvu vhodného místa pro výuku geografie, a dále projekce, realizace a evaluace jednoduchého geografického projektu.