Cílem je seznámit studenty s marketingovou filosofií.Podrobněji je seznámit s prvky marketingového mixu:s výrobkem, cenou, distribucí a propagací a činnostmi marketingového oddělení.