V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se základů pletení. Jsou rozebírána témata týkající se přípravy materiálů pro pletařskou technologii a technologie zátažného a osnovního pletení. Student se seznámí s pletařskými vazbami (zátažnými a osnovními), s jejich vlastnostmi a funkčními principy vzorování v souladu s pracovním ústrojím pletařských strojů, s podstatou plošného a prostorového tvarování pletenin. Jsou zmíněny obecně i další části a systémy pletařských strojů.