Předmět je zaměřen na osnovní pletení a navazuje na předmět Pletení. Studenti si prohloubí znalosti týkající se osnovních vazeb a jejich konstrukce. Seznámí se s přípravnými operacemi pro osnovní pletení, konstrukcí osnovních pletařských strojů (především pracovního ústrojí a ústrojí vzorovacího), s jejich charakteristikami a použitím. Náplní předmětu jsou rovněž základní způsoby výrob osnovních pletenin pro technické účely.