Předmět navazuje na základní předmět Pletení. V rámci předmětu si student osvojí znalosti týkající se možnosti provázání nití v zátažné pletenině, konstrukce vazby a vzorování. Postupně jsou rozebírány konstrukční a geometrické charakteristiky vazeb pletenin s ohledem na vzorování u kombinací vazeb s vyřazenou, přerušenou a omezenou funkcí jehel včetně vzorování žakárového pomocí CAD systémů a vliv tohoto vzorování na vlastnosti pletenin. Dále možnosti výroby zátažných pletených dílů (výrobků), pevných začátků a ukončování (řetízkování) přímo ve stroji u pletařských strojů s individuální volbou jehel.