V rámci předmětu si student osvojí znalosti týkající se pletařských strojů, a to především funkce a řízení zátažných a osnovních strojů (pracovní ústrojí, programové ústrojí - řídicí a vzorovací, systém přivádění materiálu, odvádění pleteniny, kontrola činnosti, aj.). Jsou rozebírána také témata týkající se pletařských procesů na strojích plochých i okrouhlých a jejich výkonnosti a vzorovací možnosti. Je zmíněna i příprava materiálu pro pletení dle strojní technologie