Cílem předmětu je získání a rozšíření znalostí o fyzikálně metalurgických základech tepelného pracování především ocelí, litin a neželezných slitin. Studenti si prohloubí znalosti týkající se difuzních procesů v tepelném zpracování a získají přehled o jednotlivých druzích tepelného zpracování, jako jsou žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování, vytvrzování, stárnutí atd. Dále v rámci předmětu bude vysvětlena problematika chemicko-tepleného zpracování, mechanicko-tepelného zpracování i povrchového tepelného zpracování.