Předmět je zaměřen na školní kurikulum a geografické učivo, které je v něm obsaženo. Studenti jsou seznámeni se standardy americkými, britskými, a dále s kurikulem německým. Detailně jsou seznamováni s historií a vývojem českého kurikula (RVP ZV), s vytvářením ŠVP a geografickým učivem v něm. V semináři se procvičují v tvorbě tematických plánů s důrazem na jejich integrační charakter.