Předmět navazuje na základní předmět Základy textilní struktury (STR). V rámci předmětu se studenti seznámí s analýzou textilií z hlediska struktury a okrajově i mechanických vlastností. Analýza je zaměřena na získání ucelených informací o strukturních parametrech vlákenných útvarů především s využitím obrazové analýzy. Student je seznámen se základní terminologií analýzy obrazu, přípravou preparátů, řezů vlákennými útvary a dále se zpracováním obrazů textilií. S pomocí vyučovaných metod hodnocení jsou ukázány možnosti ověřování modelů, a také stanovení materiálových a technologických parametrů.