Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a metodami vyšší matematiky, které jsou nezbytné při studiu textilních technologií a se základním zpracováním naměřených dat. Důraz bude kladen na zvládnutí praktického použití těchto metod k řešení konkrétních úloh.