Kurz seznamuje studenty prostřednictvím dějin filosofie s dějinami západního myšlení. Zasahuje časovou plochu od starověkého Řecka po významné myšlenkové koncepty 19. století. Vzhledem k takto velkému rozsahu se jedná o přednesení základních myšlenkových konceptů formou populárních přednášek. Student si tak učiní představu o fundamentálních otázkách, které si člověk Západu v průběhu dějin kladl a jak si na ně odpovídal. Semináře, které následují po každé přednášce, jsou založeny na četbě a interpretaci textů vybraných myslitelů, kde je možné přednesený problém zahlédnout v kontextech.