Předmět Etika pro ZSV (ETZ) je koncipován jako rozšiřující kurz, který navazuje na kurz EIAE. Cílem je zprostředkovat studentům aplikaci teoretických poznatků z oblasti etiky do pedagogické praxe.