Studenti se seznámí s problematikou morálky a etiky jako vědy. Získají základní informace o etických kategoriích a morálních principech, různých náhledech a koncepcích, hodnotách a normách, etických kodexech.