Předmětem je humánní geografie, která spolu s fyzickou a regionální geografií je součástí základních pilířů odborného geografického vzdělávání, v první části s důrazem na geografii obyvatelstva a sídel