Předmět je zaměřen na přehled historie textilní tvorby, její nejstarší doklady ve světě, vývoj rukodělné textilní výroby, teritoria v nichž byly používány. Příprava rostlin s lýkovými vlákny k dalšímu zpracování, příprava vlny, předení a příprava příze ke tkaní, předtkalcovské techniky, vývoj ručního tkaní. Rozvoj průmyslového zpracování vláken, textilních strojů, textilních technologií. Jsou uvedeny souvislosti s rozvojem průmyslu a ukázány jak logické souvislosti, tak i přelomová řešení (informace o význačných objevitelích a vynálezcích spjatých s tvorbou textilií). Je zmíněna minulost, současnost a budoucnost textilního oboru.