Předmět navazuje na kurz Dějiny Textilu I. Studenti se v rámci předmětu seznámí nejen s přehledem vývoje textilní výroby počínaje vlákny a jejich prvotních zpracováním přes různé vývojové etapy výroby délkových (příze) a plošných (tkaniny, pleteniny) textilií, ale také s principy a podstatou jednotlivých textilních technologií. Jsou zmíněny nejstarší doklady textilií ve světě a oblasti, v nichž byly používány. Historické etapy jsou vybrány podle vývojových stupňů výroby a stavu konstrukce textilií. Jsou uvedeny souvislosti s rozvojem průmyslu a ukázány jak logické souvislosti, tak i přelomová řešení (informace o význačných objevitelích a vynálezcích spjatých s tvorbou textilií). Je zmíněna minulost, současnost a budoucnost textilního oboru.