Završení dosavadních praktických aktivit, komplexní učitelská činnost. Těžištěm praxe je výuka akcentující výchovné využití obsahu učiva a navazující aktivity. Realizace v místě bydliště studenta nebo na fakultních školách v Liberci.