Cílem předmětu je seznámit studenty se základními materiály běžně využívanými v technické praxi a s jejich technologickým zpracováním. Bude zde představena a vysvětlena vnitřní stavba kovů mající vliv na materiálové vlastnosti, mechanizmy vzniku slitin a to pro železné i neželezné materiály. Z technologií pak budou představeny základy třískových i netřískových technologií se svými výhodami, nevýhodami a specifiky. Principy jednotlivých technologií budou reálně předvedeny v rámci cvičení.