Předmět se zaměřuje na aplikaci fyzikálních a analytických metod pro hodnocení vlastností plastů a plastových dílů.