Studenti získají informace o kultuře, dimenzích kulturních rozdílů a o jejich vlivu na komunikaci mezi jednotlivými národnostmi. Předmět přispívá k rozvoji obecné kulturní adaptability a senzitivity studentů k různým národnostem a náboženstvím. Analýza a pochopení kulturních souvislostí vede k osvojení si principů efektivní komunikace s příslušníky jiných kultur v rámci mezinárodního prostředí.