Cílem je seznámit posluchače s praktickou realizací mezinárodních obchodních operací a s jejich specifiky. Důraz je kladen na rizika spojená s mezinárodním obchodováním a na možnosti jejich omezení.