Cílem předmětu Textilní chemie je seznámit studenty s chemickým chováním vláken, principy zušlechťování textilií, kontrolou textilních procesů chemickými metodami a chemiáliemi používanými v textilních technologiích. V rámci předmětu jsou rozšiřovány a prohlubovány znalosti studentů v oblasti chemie a textilních materiálů i technologií. Student je v rámci předmětu seznámen s novými trendy a metodami používanými v zušlechťování textilií.