Předmět je zaměřen na studium molekulové, nadmolekulové struktury polymerů a metody jejich hodnocení. Dále se zabývá vlastnostmi vláken (tepelnými, povrchovými, geometrickými, mechanickými, sorpčními, elektrickými apod.) s ohledem na jejich strukturu. Předmět se zabývá reologickými modely vlastností polymerů a vláken.