Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy testování textilních materiálů a jejich významem pro řízení jakosti textilních produktů. Jsou zde ukázána specifika měřících systémů pro textilní materiály, dále jsou vysvětleny metody a postupy pro hodnocení fyzikálních a geometrických vlastností textilií, měření jejich povrchů a nestejnoměrností textilních výrobků. Jsou zde představeny základní postupy měření statických i časově závislých mechanických vlastností textilií. Dále jsou představeny základy zkoušení stálostí a užitných vlastností textilií a možnosti využití obrazové analýzy při jejich hodnocení.