Cílem je seznámit s moderními postupy 3D měření a optické digitalizace ve strojírenství a jejím využití v technické praxi. Pozornost je věnována zpracování naměřených dat, rozměrové a tvarové inspekci a metodám reverzního inženýrství.