Přehled automatizačních principů a prvků používaných u výrobních strojů. Zaměřeno na číslicové řízení obráběcích strojů, na vlastnosti pohonů pro tyto aplikace a na návrh mechaniky polohových servopohonů. Podrobný přehled funkcí a prvků elektrických a hydraulických servomechanismů zvláště statické a dynamické charakteristiky rychlostních a polohových smyček polohových servopohonů NC obráběcích strojů.