Předmět přibližuje studentům podrobněji jednotlivé formy marketingové komunikace firmy: reklamu, osobní prodej, vztahy s veřejností, podporu prodeje, přímý marketing, výstavnictví a sponzoring.