Kurz studujícím nabízí seznámení se sociologií výchovy a vzdělávání, což je vědní disciplína na pomezí sociologie a pedagogiky. Předmět zachycuje jak makrospolečenské procesy vztahu vzdělávacího systému, trhu práce a distribuce moci, tak interpersonální procesy ovlivňující osobnost jedince a jeho přístup ke vzdělávání i k sobě samotnému. Hlavním cílem předmětu je přiblížit studujícím klíčové teorie, empirické výzkumy a aktuálními zjištění z této oblasti se specifickým zaměřením na vybraná témata: gramotnost, rovnost v přístupu ke vzdělání, socializaci či čtenářství.