Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce.