Individuální zadání konstrukční nebo projekční úlohy.