Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce. Obsah předmětu budou tvořit tematické celky: 1. Formální požadavky na BP, téma koncept práce 2. Zásady pro vypracování BP. 3. Právní ochrana výsledků. 4. Odborná literatura, citace a forma uvedení do BP. 5. Práce s literaturou, elektronické databáze. 6. Struktura BP. 7. Originalita práce. 8. - 13. Rešerše bakalářské práce. 14. Obhajoba rešerše bakalářské práce, prezentace dosavadních znalostí.