Předmět seznamuje studenty se základy mechaniky poddajných těles se zaměřením na textilní struktury. V průběhu studia si student osvojí důležité pojmy z mechaniky a aplikuje obecné poznatky z mechaniky na vybrané textilní struktury. Kromě základního úvodu do mechaniky nabídne předmět studentovi širší rozhled zahrnující složitější jevy jako je únava a viskoelasticita materiálu. Závěr bude věnován trendům v mechanice a jejich aplikace.