Předmět je zaměřen na představení vysocefunkčních a adaptivních materiálů a struktur konstruovaných textilními technologiemi. Zabývá se vysvětlením základních principů a možných aplikací v oděvních i technických textiliích. Student připravuje samostatné inovační řešení návrhu nového výrobku při použití nových moderních technologií nebo technologických postupů. Řešení musí obsahovat průzkum trendů v dané oblasti, návrh materiálu v lince vlákno - příze - plošná textilie - 3D konstrukce. Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou řešení určitého odborného úkolu a o řešení podat písemnou i ústní zprávu. Jde současně o seznámení s formálními náležitostmi u tohoto typu prací. Cílem předmětu je dovést studenta k úspěšné obhajobě práce.