Předmět je zaměřen na představení vysocefunkčních a adaptivních materiálů a struktur konstruovaných textilními technologiemi. Zabývá se vysvětlením základních principů a možných aplikací v oděvních i technických textiliích. Studentům jsou představeny hlavní oblasti aplikací vysoce funkčních textilních materiálů - vysoce funkční textilie ve zdravotnictví, v oblasti sportu, ochranných pracovních oděvů, průmyslových aplikací, v armádě. Zahrnuty jsou také inteligentní textilie.