Cílem projektu je osvojení si konstruktérských dovedností na řešení konkrétních konstrukčních úloh z oblasti jednoúčelových a textilních strojů a strojů na výrobu nanovláken. Konstrukční řešení je podpořeno analýzami, syntézami a experimenty.