Projekt z konstrukce textilních strojů. Analýza, syntéza a optimalizace konkrétního uzlu textilního stroje. Experimentální analýza jeho dynamického chování.