Konstrukce vybraného uzlu textilního stroje s využitím systému CAD.