V rámci předmětu bude vyložena teorie a problematika vazeb mezi strukturou a vlastnostmi kovových i nekovových materiálů. Popis jednotlivých skupin konstrukčních materiálů z hlediska jejich aplikací. Posouzení možných náhrad konvenčních materiálů novými především složenými materiály. Charakteristika jednotlivých skupin z hlediska životnosti, časové stability, ekonomické náročnosti a dostupnosti na trhu. Studenti získají kompetence v oblasti optimalizace volby materiálů pro různé technické aplikace.