Předmět představuje úvod k datovým typům na vyšší úrovni abstrakce, jejich použití a implementaci v symbo-lických jazycích. Stručně je uvedena specifikace abstraktních datových struktur a dále jsou pak probrány datové typy zásobník, fronta, seznam, stromy a grafy, tabulky a též metody třídění. Pozornost je též věnována rekursi a praktickému použití rekurse.