Pojem a rozdělení speciálních metod. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů, dřeva, plastů a kamene. Nekonvenční metody obrábění, elekroerozivní, elektrochemické, laserem, vodním paprskem, paprskem elektronů, ultrazvukem apod. Obrábění za tepla, kryogenní, termogenní, se zvláštní geometrií. Studentům má ukázat rozsáhlé technologické možnosti způsobů obrábění.