Tvorba modelu pro statickou, kinematickou a dynamickou analýzu a syntézu mechanické soustavy. Simulace dynamických systémů textilních strojů v prostředí Matlab/Simulink. Modelování mechanických soustav v systému určeném pro řešení vázaných mechanických soustav (Creo, MSC.Adams). Využití CAD systému pro vytvoření geometrického modelu. Parametrizace modelu, citlivostní analýza a optimalizace, tvorba tuhých a pružných těles a podpor. Modelování vybraných procesů s vazbou na zaměření (systém předávání plovoucí jehly, vůle v kinematických dvojicích, balónování příze apod.).