Cílem předmětu je seznámení s problematikou technologie obrábění a aditivní technologie.