V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se konstrukce, struktury a geometrie tkanin listových i žakárských. Jsou definovaný základní parametry tkaniny ve vztahu k délkovým útvarům a parametrům tkacího stroje pro přípravu konstrukce tkanin pro definovanou aplikaci. Z hlediska struktury a geometrie tkanin je zde uveden rozbor plošné a prostorové geometrie tkanin, definice geometrie vazné buňky v plátnovém a ne-plátnovém provázání, deformace nití ve vazném elementu, modelování a teoretické predikce vybraných mechanických a užitných vlastností tkanin.