Předmět navazuje na základní předmět Textilní Technologie I, Tkaní. V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se výroby a vzorování listových tkanin. Jsou definovány základní konstrukční parametry listových tkanin. Základní rozdělení listových tkanin z hlediska barevného, vazebního vzorování a vazebních technik. Základní definice technologického postupu výroby listových tkanin se zaměřením na konkrétní konstrukci tkaniny. Rozbor tkacího stroje ve vztahu k prošlupnímu mechanizmu a návodu do listů. V rámci vazebního vzorování jsou rozebírány možné techniky vzorování: odvozené vazby, libovolně sestavené vazby, technika v pruzích, technika ve čtvercích a obdélnících, vliv barevného snování a házení v kombinaci s vazbou