Studenti budou seznámeni s vyhodocováním opakovaných měření. Seznámí se se statistickými charakteristikami jednorozměrných dat - charakterizací polohy a rozptýlení. Budou seznámení s možnostmi vytěžování dat, hledáním typického a zvláštního v datech s využitím průzkumové analýzy dat. Naučí se vizuální zkoumání zvláštnosti v datech, ověřovat normalitu dat. Naučí se ověřovat základní statistické předpoklady o datach, určit minimální velikost výběru, detekci vybočujících měření a zákaldy zpracování dat, která pocházejí z nominální a ordinální škály. Výklad je doprovázen praktickým řešením příkladů z textilní praxe