Cílem předmětu je seznámení s metrologií. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Členění metrologie. Organizace působící v oblasti metrologie ČR a jejich hlavní úkoly. 2. Legislativní a technické dokumenty v metrologii. Zákony, vyhlášky MPO, normy ČSN a předpisy z metrologie. 3. Terminologie v metrologii. 4. Metrologie a řízení kvality ve výrobním procesu a službách obecně. Zákony a nařízení vlády. Normy ČSN. 5. Podniková metrologie. Metrologické pracoviště. Fyzikální a technické veličiny. Měřicí metody. 6. Principy etalonáže. Návaznost etalonů a měřidel. Etalonáž základních jednotek SI soustavy. 7. Ověřování měřidel. Ověřování měřidel v praxi. 8. Kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel v praxi. Stanovení rekalibračních intervalů. 9. Přesnost měření a měřicích přístrojů. Chyby měření. Chyby naměřených hodnot, chyby přímých a nepřímých měření, výsledky opakovaných měření. 10. Nejistoty měření. Standardní nejistota, kombinovaná a rozšířená nejistota. 11. Navrhování a vyhodnocování experimentu měření. Matematicko-statistické základy vyhodnocení měření. 12. Exkurze do ČMI (Český metrologický institut) OI Liberec. Praktické ukázky kalibrací a ověřování měřidel. 13. Metrologie a řízení kvality v oblasti zpracování kovů, plastů a kompozitů. 14. Novinky v oblasti měřicí a automatizační techniky v ČR i zahraničí.