Cílem předmětu je seznámení s problematikou strojírenské metrologie a technologií montáže.